VPN — Virtual Private Network

Özel sanal ağ olarak tanımladığımız VPN, kurum ve kuruluşların güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde bağlantılarını genişletmeleri ve ağ hızlarını artırmalarına yardımcı olmaktadır. Genellikle gizlilik için kullanılmaktadır. Ayrıca farklı (zararlı) sistemlerin erişimlerini ortadan kaldırmaktadır.

Yapısal olarak;
Computer ➡ Firewall ➡ Modem ➡ VPN ➡ Modem ➡ Firewall ➡ Server

Bir sanal özel ağ size internet üzerinde bir başka güvenli ağ bağlantısı oluşturmanıza olanak sağlamaktadır. VPN ’ler bölge kısıtlaması olan sitelere erişim sağlamaktadır. Yerel kablosuz ağda veya herhangi bir ağdaki meraklı gözlerden, internetteki aktivitelerinizi koruma altına alabilirsiniz. Gün geçtikçe VPN sisteminin kullanım oranı artmaktadır. Bu oranın artmasındaki en önemli ve güçlü neden ise bulunulan ülkedeki kısıtlamaların artmasıdır.

VPN ÇEŞİTLERİ

1️⃣ Remote-Access VPN 🙌

Güvenli bağlantılar oluşturmak için uzak bir bilgisayar ağı ile bireysel kullanıcılara izin vermektedir. Bu kullanıcılar aynı ağ sunucularına doğrudan bağlanmışlar gibi o ağdaki güvenli kaynaklara erişebilirler. Bir firmadan örnek verecek olursak; Alanında yüzlerce satış personeli olan büyük bir firma, remote-access VPN’e ihtiyaç duymaktadır. Çalışanların firma ağına her yerden güvenli erişimi sağlanmaktadır. Tercih edilmesinin en önemli yanı ise sistem üzerinde authentication🔒 (kimlik doğrulama) yöntemi kullanılıyor.

2️⃣ Intranet VPN 🔑

Intranet (iç) ağları sadece intranet verilerine ve iletişim şekillerine erişim sağlanması için özel şifreleme🗝 kullanılarak LAN (Yerel Alan Ağ) ’a bağlı olan cihazlara izin vererek çalışmaktadır. Bir organizasyonun (hastaneler, firmalar, okullar, devlet daireleri vs.) içindeki özel bilgisayar ağlarının tamamıdır. Intranet, organizasyon içerisindeki veri alışverişlerinin, yardımlaşmaların ve iletişimlerin kolaylaşmasını sağlayan bir dır.

3️⃣ Extranet VPN 🚀

Extranet (dış) ağları firma içerisindeki çalışanların müşteri gibi dış bağlantılarıyla iletişimlerini sağlayan güvenli sanal özel ağdır. Intranet VPN modeline göre daha esnek yapıda olduğunu belirtmem gerekir. Extranet yapılarında dışarıdan giriş gruplarına (müşteri, tedarikçi, danışman vs.) erişim izni tanımlanır. Ortak yürütülen bir projede Extranet kullanılması gerekebilir. Bu projelerin belirli kişilere erişimleri sağlanabilir. Belirlenen ölçüde kısıtlamalar yapılarak zaman kaybının önüne geçilir. (Uzaktan stok takibi gibi)

Peki bu VPN ‘in size faydası nedir? 👍

  • Netflix, Hulu gibi stream medyalarını tüm içerikleri ile izleyebilirsiniz.
  • Torrent işlemlerinde log kayıtlarının alınmasından kendinizi koruyabilirsiniz.
  • İnternet sitelerindeki coğrafi (bölgesel) kısıtlamaları atlayabilirsiniz.
  • Güvenli olmayan kablosuz bağlantılar aracılığı ile gözetlenmekten koruyabilirsiniz.
  • Var olan konumunuzu gizleyebilir, anonim bir şekilde dolaşabilirsiniz.

Özellikle coğrafi kısıtlama olan içeriklere erişebilmek için insanlar VPN tercihlerini kullanmaktadırlar.

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store