TCP — Transmission Control Protocol

TCP bağlantı yönelimli (connection-oriented) bir protokoldür. Yani her uçtaki uygulama programlarının mesaj alışverişi bitinceye kadar bağlantı sağlar ve bu bağlantı işlem bitene dek sürer. Uygulama verilerinin, ağların sağlayabileceği paketlere nasıl bölüneceğini belirler, paketleri gönderir. Hatasız veri iletimi prensibini benimsediği için bozuk paketlerin veya ulaşamamış paketlerin yeniden iletilmesini sağlar. HTTP, HTTPS, FTP, SMTP gibi en çok kullanılan protokollerin veri alışverişi TCP ile gerçekleşmektedir.

TCP PAKETİ 🌈

İletim Kontrolü Protokolü, internet protokolü (IP) paketinin ana protokollerinden biridir. TCP, bilgisayarın veri paketlerini birbirlerine nasıl gönderdiklerini tanımlayan IP ile çalışmaktadır.

🔸Source ve Destination Port: Her biri 16 bittir. Bağlantının bitiş noktalarını tanımlamaktadır.

🔹Sequence Number: 32 bittir. Geçerli mesajdaki verilerin ilk bayta atanan numarayı belirtir. Belirli koşullarda, başlangıç sequence numarası tanımlamak için de kullanılabilir.

🔸Acknowledgement Number: 32 bittir. ACK kontrol bit ayarlandığında, segmentin göndericisinin almayı beklediği bir sonraki sequence numarasının değerini içerir.

🔹Data Offset (Header Length): 4 bittir. TCP başladığında kaç adet 32 bitlik kelime bulunduğunu belirtir.

🔸Reserved: 6 bittir. Gelecek kullanımlar için sıfır olmak zorundadır.

🔹Flags: Toplam 6 bittir.

  • URG: Öncelikli paketleri belirtmek için kullanılır. Bilinen tüm acil veriler alındığında alıcıyı bilgilendirir.
  • ACK: Paketin başarılı bir şekilde alındığını kabul etmek için kullanılmaktadır.
  • PSH: Alıcıyı, verilerin derhal alıcı uygulamaya aktarılması gerektiğini bildirir.
  • RST: Bağlantıyı resetlemek için kullanılır.
  • SYN: İki host arasında 3-way handshake kurulmasının ilk adımıdır. Sadece gönderici ve alıcıdan gelen ilk paketler bu flag setine sahiptir.
  • FIN: Gönderenden gelen son pakette kullanılır. İletişimin bittiğini ifade eder.

🔸Window: 16 bittir. Gelen veriler için kullanılabilir ara bellek (buffer) alanı.

🔹Checksum: 16 bittir. Header’ın aktarım sırasında hasar kontrolünü gerçekleştirir.

🔸Urgent-Pointer: 16 bittir. Paktteki ilk urgent veri baytını gösterir.

🔹Options: Çeşitli TCP seçeneklerini belirtir.

🔸Data: Üst katman bilgilerini içermektedir.

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store