Kısaca Metasploit Framework

Ruby programlama dili ile yazılmış, open-source bir penetration test aracıdır. İşletim sistemlerine yönelik birçok backdoor oluşturup, bu hedef sistemler üzerine saldırı ile sistemi ele geçirme işlemleri yapılabilir. İçerisinde birçok exploit, auxilary, payload, encoder ve nop barındırmaktadır.

Peki bunlar nedir? 👀

🔸Auxilary, Exploit öncesi hedef sistem hakkında bilgi toplama modülüdür.

🔹Payload, Exploit sonrası hedef sisteme yönelik işlemlerin yapılabilindiği bir modüldür.

🔸Encoder, Antivirüs yazılımlarına yakalanmadan hedef sistemde shell kodların stabil çalışmasını sağlayan modüldür.

🔹Nop, İleri seviye işlemlerde hafızadaki (bellekteki) veri ve dönüşü hakkında bilgi edinmek için kullanılan modüldür.

🔸Exploit, Hedef sistemde çalışmakta olan servis veya uygulamaların zayıflıklarını kullanarak, istenilen sonuca ulaşmayı sağlayan güvenlik açıklarıdır. Local ve Remote olarak iki tabanda inceleyebilir.

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store