CRT — Cathode Ray Tube Monitörler

Nedir bu CRT ? Tüplü Monitör dediğimiz bu alet nasıl çalışır ? 👀

Herhangi bir monitörde en önemli içerik elektron devreleriyle birlikte bulunan CRT (Katot Işınlı Tüp) adı verilen havası boşaltılan bir tüp ve ön tarafında on binlerce fosfordan oluşan koni biçimindeki alettir.

Katot levhaları tel fleman (ısıtıcı) ile ısıtılır ve tüp içerisinde serbestçe dolaşan elektron bulutu oluşturulur. Negatif kutuplandırılan katotlar ile pozitif kutuplandırılan ekranın iç yüzeyi arasında büyük bir gerilim farkı uygulandığında katotlarda oluşan elektronlar dış yüzeye doğru fırlar.

Sabit olarak yerleştirilen odaklama elemanları bu elektronları bir araya getirerek bir ışın halinde ekran orta yüzeyinde odaklar. Bu ışını ekranın istenilen taraflarına yönlendirmek için elektron tabancasının etrafında yatay ve dikey saptırma bobinleri bulunur. İşte bu ışının ön yüzeyde gezdirilmesi suretiyle ortaya görüntüler çıkar. 👁‍🗨

Ekran kartından sinyal geldiği müddetçe bu ışında monitörün sol üst köşesinden başlayarak fosfor ile kaplı ön yüzeyi tarar. Burada verecek çinko oksit türevi kullanılır. Noktanın hızlı hareketi görüntüyü oluşturur. Gözümüz gecikmeli algıladığı için görüntü oluşur.

Renkli monitörlerde renklerin oluşması için üç temel renk (kırmızı💙yeşil❤️–mavi💚) kullanılır. Monitördeki her nokta üç ayrı renkteki fosfor noktasından oluşur. Bu üç fosfor noktası da bir araya gelerek “pixeller/görüntü elemanlarını” oluşturur. Birbirine en yakın aynı renkteki iki noktanın merkezleri arasındaki uzaklığa “dot pitch/noktasal uzaklık” denir. Bu ifadenin bugünkü değerleri 0.24 mm ile 0.28 mm arasında değişmektedir. Bu değerlerin küçük olması görüntü kalitesinin artması anlamına gelir.

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store