ARP — Address Resolution Protocol

Adres Çözümleme Protokolü, Network katmanının Data Link katmanına çözümleme sağlayan bir protokoldür. Yerel ağ üzerinde haberleşme (veri alışverişi) yapılabilmesi için IP adresi bilinen cihazın, fiziksel adresi (MAC) bilinmelidir. ARP, IP adresi bilinen bir cihazın MAC adresini öğrenebilmek için kullanılan protokoldür.

ARP Table

CMD üzerinden “arp -a” komutu ile arp tablonuzu görebilirsiniz.

Peki bu işlem nasıl gerçekleşiyor? 👀

Aynı ağ üzerinde: Source (kaynak) ve Destination (hedef) ip adresleri bilinen 2 farklı bilgisayar veri alışverişi yapmak istiyor. Source PC 192.168.2.13 ip adresine sahip olduğunu varsayalım. Bu adres MAC adresini öğrenmek için ARP tablosuna bakmaktadır. Eğer bulamazsa, bütün ağa ARP istek paketi yollanır. Bu paket içeriği;

arp request-response

bu şekildedir. Ağda bulunan tüm cihazlar bu paketi alır. Destination ip adresi aynı olmayanlar arp paketini yok sayar. Ip adresi eşleşen cihaz ise Source cihazındaki ip ve MAC adreslerini kendi tablosuna ekler. Destination’dan Source’a ARP paketi döner. Bir nevi İade-i ziyaret. Bu ARP paketinde Destination MAC adresi yer almaktadır. Böylece Source cihazı gelen ARP tablosundan Destination MAC adresini öğrenir. 🚀

Farklı ağ üzerinde: Farklı olan kısım Ethernetlerin bir birleri ile bağlandığı Router kısımlarıdır.

Network1 ’de bulunan B cihazı ile Network3 ’te bulunan G cihazı veri alışverişi yapmak istediğinde. B cihazı ile R1 (Network1 ve Network2 arasındaki router) arasında iletişim gerçekleşir. Daha sonra R1 ile R2 (Network2 ve Network3 arasındaki router) arasında iletişim gerçekleşir. En son R2 ile G arasında iletişim gerçekleşir. B cihazı ile G cihazına ait veri alışveriş isteği karşılanmış olur. 🤞

ARP PAKETİ🌈

arp packet

ARP (reply) örneği:
Hardware Type: Ethernet (1)
Protocol Type: IPv4 (0x0800)
Hardware Size: 6 — Ethetnet adresi 6 byte uzunluğa sahiptir.
Protocol Size: 4 — IPv4 4byte uzunluğa sahiptir.
Opcode: reply (2) — Opcode; Arp Request: 1, ARP Respond: 2, RARP Request: 3, RARP Respond: 4
Sender MAC (hardware) address: 00:11:aa:dd:35:35
Sender IP address: 10.0.55.201
Target MAC (hardware) address: 00:11:aa:dd:13:13
Target IP address: 10.0.55.202

© tariks 🤙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store